Certificats i registres

 

Comercial Química Massó, S.A, està plenament compromesa amb la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient, així com amb la millora contínua del nostre servei en tots els àmbits d'actuació.

La certificació UNE-EN-ISO 9001 de diverses de les nostres àrees de negoci no són més que una mostra del compromís i implicació amb la qualitat

La certificació UNE-EN-ISO 14001 de les nostres instal·lacions és una prova més del nostre compromís amb el medi ambient

MUES_IMG_AEN_1821 ISO_AENOR_empresa_registrada

 

ISO9001:

Comercialització d'excipients, substàncies funcionals, i principis actius destinats a la indústria cosmètica, farmacèutica, insecticides domèstics, veterinària i detergència.

El disseny i desenvolupament de formulacions de productes cosmètics.

Producció i reenvasat d'excipients destinats a la indústria cosmètica.

ISO 9001 FCR INGLES1   ISO 9001 FCR1

 

ISO9001:

Disseny, desenvolupament, producció i comercialització de compostos termoplàstics, polímers i additius

ISO_9001_2008_plastics   ISO_9001_IQNET_PLA 

 

ISO9001:

Disseny, desenvolupament, producció i servei post-venda de productes detergents i de desinfecció per ús professional

ISO9001_FUTURQUIMICA   IQNET9001_FUTURQUIMICA

 

ISO9001:

Comercialització d'ingredients, additius i coadjuvants tecnològics per la industria alimentaria.

ISO 9001 ALIMENTACION 2013    IQNET ALIMENTACION

 

HACCP:

Comercialització d'ingredients, additius i coadjuvants tecnològics per la industria alimentaria.

APPCC ALIMENTACION

 

ISO14001:

Fabricació i comercialització de:

 • insecticides, herbicides, fungicides i fertilitzants per ús agrícola i jardineria domèstica
 • Termoplàstics
 • Retardants d'enduriment
 • Vehicles serigràfics
 • Detergència industrial

Comercialització de:

 • Cautxús sintètics, alcohol de poliviníl, isocianats, poliuretans, polímers, EVOH, polipropilè, polietilens, resines, pigments, peròxids i granulats SBR
 • Actius i ingredients alimentaris
 • Colorants tèxtils i productes auxiliars
 • Excipients, substàncies funcionals i principis actius destinats a la indústria cosmètica, farmacèutica, insecticides domèstics, veterinària i detergents
 • Caolins, silicat d'etil i carbonat de bari
 • Additius del petroli

 

ALCANCE_IQNET_14001_MASSO   ALCANCE_ISO_14001_MASSO

 

ISO14001:

Disseny, desenvolupament i producció de productes detergents i de desinfecció per ús professional.

Comercialització i servei post-venda de productes detergents i de desinfecció per ús professional.

IQNET_14001_SQ_FUTURQUIMICA   ISO_14001_SQ_FUTURQUIMICA

 

Certificat de Operador Econòmic Autoritzat, en la modalitat de Simplificacions Duaneres, Seguretat i Protecció (AEOF), concedit pel Departament de Duanes e Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT).

Es tracta d’una certificació a nivell comunitari (UE), e inclou a la nostra matriu a Espanya així com  les nostres sucursals de la UE (FR , IT, CZ , PL , HU).

Més informació:  European Customs Information Portal

  

aeo

   

Etiqueta acreditativa com a empresa adherida al programa d'acords voluntaris de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic per a la reducció d'emissions de CO2 i gasos d'efecte hivernacle.

Canvi climatic