• icon Sobre Massó
  • icon Qualitat i medi ambient
  • icon Sectors

Els orígens de la companyia es remunten al 1885, quan Ramon Massó Marcer va deixar la seva casa natal de Sant Pere de Ribes i va fundar a Barcelona un negoci dedicat a la química, concretament als colorants per la indústria tèxtil.

El seu fill Juan Massó Soler va unir-se a l’empresa i li va dedicar tota la seva vida, fins al 1975.

A l’any 1960, José Luis i Juan Antonio Massó Tarruella, van fundar la nova companyia COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. expandint l’àmbit d’actuació a diversos sectors industrials.

Així doncs, la companyia va celebrar les noces d’or el 2010, i ha continuat desenvolupant els seus negocis de distribució i de fabricació pròpia a més i més sectors i països, sempre amb la seva filosofia d’independència, fortalesa, reinversió i formació d’equips de professionals capaços d’assumir els reptes d’avui i de demà.

Aquest llarg trajecte ha estat possible gràcies a la col·laboració dels nostres empleats, les companyies de tot el món que representem i sobretot els nostres clients. Gràcies a tots.

I gràcies a la QUÍMICA, essencial a la nostra vida.

ISIDRO MASSÓ TORELLÓ

Read More
Les nostres prioritats: Les consideracions econòmiques no han de restar prioritat a la seguretat, la salut, la protecció ambiental i la qualitat.

FITES I OBJETIUS:

  • La protecció dels nostres treballadors
  • L'acompliment de tots els requisits legals aplicables a la nostra activitat i adaptació a les noves exigències
  • El Respecte al Medi Ambient
  • La millora contínua dels nostres productes i serveis: increment de la flexibilitat, millora de la nostra gama de productes, gestió activa de la nostra cartera de productes centrant la nostra atenció en las necessitats dels nostres clients

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

Conscients que el progrés dins de la societat actual passa por garantir la sostenibilitat de la nostra activitat i el més absolut respecte pel Medi Ambient, treballem activament en l'optimització dels recursos i la minimització dels residus. És per això i per tal de complir amb els requisits cada cop més exigents de l’administració, els clients i la societat en general, Comercial Química Massó, S.A. té implantat un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb la norma UNE-EN ISO ​14001, assegurant així la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació.

Donada la gran varietat de processos que s'efectuen a l'empresa s'ha decidit apostar pel procés biològic sent el més fiable i eficaç en matèria de depuració d'aigües residuals.

Comercial Química Massó, S.A. és la primera empresa química adherida al programa d'acords voluntaris per la reducció de les emissions de CO₂ de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, comprometent-se a declarar i reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Política de Qualitat, Bones pràctiques i Medi ambientRead More