T. +34 934 952 500
     

Comercial Química Massó, S.A, està plenament compromesa amb la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient, així com amb la millora contínua del nostre servei en tots els àmbits d'actuació.


 • La certificació UNE-EN-ISO 9001 de diverses de les nostres àrees de negoci no són més que una mostra del compromís i implicació amb la qualitat.

  ISO9001: Àrea Alimentació

  Comercialització d'ingredients, additius i coadjuvants tecnològics per la industria alimentaria.

  IQNet ISO 9001.2015 Alimentació:
  Descarregar

  ISO 9001.2015 Alimentació:
  Descarregar


   

  ISO9001: Àrea Detergencia

  Disseny, desenvolupament i producció de productes i de desinfecció per a ús professional.

  Comercialització i servei post-venda de productes detergents i de desinfecció per a ús professional..

  IQNet ISO 9001.2015 Detergencia:
  Descarregar

  ISO 9001.2015 Detergencia:
  Descarregar


   

  ISO9001: Àrea Laboratori

  Realització de Challenge Test i estudis microbiològics ambientals (Aerobis mesòfils, fongs i llevats), de producte (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans), activitat d'aigua i pH..

  IQNet ISO 9001.2015 Laboratori:
  Descarregar

  ISO 9001.2015 Laboratori:
  Descarregar


   

  ISO9001: Àrea Polímers

  Disseny, desenvolupament, producció i comercialització de compostos termoplàstics, polímers i additius

  IQNet ISO 9001.2015 Polímers:
  Descarregar

  ISO 9001.2015 Polímers:
  Descarregar


   

  ISO9001: Àrea de Cosmètica, Farmàcia, Insecticides domèstics, Veterinària i Detergència

  Comercialització d'ingredients destinats a la indústria cosmètica, farmacèutica, insecticides domèstics, veterinària. Disseny i desenvolupament de formulacions per a productes cosmètics. Producció i envasament dels ingredients destinats a la indústria cosmètica.

  IQNet ISO 9001.2015 FCR:
  Descarregar

  ISO 9001.2015 FCR:
  Descarregar


   

  ISO9001: Grup C.Q.Massó

  IQNet ISO 9001.2015 Grup C.Q.Massó:
  Descarregar

  ISO 9001.2015 Grup C.Q.Massó:
  Descarregar


   

 • HACCP:

  Comercialització d'ingredients, additius i coadjuvants tecnològics per la industria alimentaria.

  Certificado de Conformidad HACCP C.Q.Massó:
  Descarregar


   

 • GDPS: Certificat de conformitat bones pràctiques de distribució de principis actius per medicaments d'ús humà

  Bones pràctiques de Distribució de principis actius per a medicaments d'ús humà conforme a les directrius de la Comissió Europea de data 19 de març de 2015 (2015/C 95/01).

  GDPS: PCD-2015/0002 C.Q.Massó: Descarregar


   

 • EFfCI: Certificat de bones pràctiques de fabricació d’ingredients cosmètics

  Estàndard de certificació GMP (Bones Pràctiques de Fabricació) per a ingredients cosmètics, revisió 2012.

  EFfCI: IC-2016/0001 C.Q.Massó:
  Descarregar


   

 • FamiQs:

  Codi europeu de bones practiques per al sector de l’alimentació animal (aditius, materies primeres i premescles).

  FAMI-QS Code of Practice C.Q.Massó:
  Descarregar


   

 • IATF

  Disseny i fabricació de compostos termoplàstics.

  Certificat IATF 16949: C.Q.Massó:
  ESPANYOL: DescarregarANGLÈS: Descarregar


   

 • RSPO: Certificació de la Cadena de Subministrament BVC-RSPO-ES100703-2

  Per a les seves activitats relatives a: Reembalatge, etiquetatge i emmagatzematge de productes semiacabats per al sector cosmètic i farmacèutic.

  BVC-RSPO-ES100703-2: C.Q.Massó:
  Descarregar


   

 • Bureau Veritas Certification
  RD506/2013 Fertilitzants

  FABRICACIÓ (Productor, Mesclador, Envasador) i DISTRIBUCIÓ de FERTILITZANTS dels grups 1, 2, 3 i 4 segons l'ANNEX I del RD 506/2013.

  MARCA COMERCIAL:
  WELGRO CALCIO, WELGRO MAGNESIO, PROUSAL, PROUSAL ACTIVE, GREENSTIM, STRESSLESS, GROWEL, SOIL AND GREEN, WELGRO AMINO, WELGRO HUMUS 15 i WAKAI PLUS.

  FERTILITZANTS- RD506/2013 C.Q.Massó:
  Descarregar


   

 • La certificació UNE-EN-ISO 14001 de les nostres instal·lacions és una prova més del nostre compromís amb el medi ambient.

  ISO14001: GA-2010/0161 - 001/00

  La comercialització de:

  • Cautxús sintètics, alcohol de polivinil, isocianats, poliuretans, polímers, EVOH, polipropilè, polietilens, resines, pigments, peròxids i granulats SBR.
  • Additius i ingredients alimentaris.
  • Colorants tèxtils i productes auxiliars.
  • Excipients, substàncies funcionals i principis actius destinats a la indústria cosmètica, farmacèutica, insecticides domèstics, veterinària i detergents.
  • Caolins, silicat d'etil i carbonat de Bari .
  • Additius de petroli .

  La producció i comercialització de:

  • Insecticides, herbicides, fungicides i fertilitzants per a ús agrícola i jardineria domèstica.
  • Termoplàstics.
  • Retardants d'enduriment.
  • Vehicles serigràfics.
  • Detergencia industrial.
  • Productes per a control de plagues d'ús professional i domèstic.

   

  IQNet ISO 14001.2015 C.Q.Massó:
  Descarregar

  ISO 14001.2015 C.Q.Massó:
  Descarregar


   

  Reducció d'emissions de CO2

  Etiqueta acreditativa com a empresa adherida al programa d'acords voluntaris de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic per a la reducció d'emissions de CO2 i gasos d'efecte hivernacle.
  cambio climatico 

   

  Operation Clean Sweep®
  Adhesió

  Programa voluntari OCS (Operation Clean Sweep®), una iniciativa mundial de la indústria que treballa per evitar l'emissió al medi ambient de partícules de plàstic (gransa, escates, pols).

  Certificat d'adhesió C.Q.Massó:
  Descarregar


   

 • Programa Responsible Care de Distribuïdors de Productes Químics a Espanya

  El Programa RESPONSIBLE CARE és una iniciativa global i voluntària de compromís de la Indústria Química, l'objectiu de la qual és aconseguir la millora constant, en el desenvolupament de les activitats, en Seguretat, Protecció de la Salut, Medi Ambient i Comunicació oberta i honesta, d'acord als principis del Desenvolupament Sostenible.

  Responsible Care

  Certificat:
  Descarregar


   

  COMERCIAL QUIMICA MASSO SA (GROUP) ha rebut una medalla d'OR com a reconeixement de la seva Qualificació EcoVadis

  Medalla d'OR EcoVadis

  Certificat:
  Descarregar

   


   

 • EMAS:
  Esquema Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria.

  AENOR certifica que COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. disposa d'un sistema de gestió ambiental que compleix els requisits del Reglament (CE) núm. 1221/2009 modificat pel Reglament (UE) 2017/1505 i el Reglament (UE) 2018/2026 per a les activitats:

  Producció i distribució de:

  • Insecticides, herbicides, fungicides i fertilitzants per l'ús agrícola i jardineria domèstica.
  • Termoplàstics.
  • Productes per la indústria de neteja i desinfecció (Detergència).
  • Biocides i productes per el control de plagues d'ús professional i domèstic.
  • Ingredients per la indústria cosmètica i alimentació animal.
  • Aditius de petroli.

  Distribució de:

  • Insecticides, herbicides, fungicides i fertilitzants per l'ús agrícola i jardineria domèstica.
  • Biocides i productes per el control de plagues d'ús professional i domèstic.
  • Materies primeres (polímers, resines, pigments, poliuretans, etc…) per la indústria.
  • Colorants tèxtils i productes auxiliars.
  • Materies primeres per la indústria ceràmica.
  • Additius de petroli

  EMAS
  (Esquema Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria)
  C.Q.Massó:
  Descarregar en Castellà
  Descarregar Annex en Castellà
  Descarregar en Anglès
  Declaració Ambiental del Grup C.Q.Massó:
  Veure Declaració Ambiental


   

 • OEA:

  Certificat de Operador Econòmic Autoritzat, en la modalitat de Simplificacions Duaneres, Seguretat i Protecció (AEOF), concedit pel Departament de Duanes e Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT).

  Es tracta d’una certificació a nivell comunitari (UE), e inclou a la nostra matriu a Espanya així com  les nostres sucursals de la UE (FR , IT, CZ , PL , HU).

  Més informació:  European Customs Information Portal

  aeo
Cookie settings