MUES_IMG_AEN_1821    ISO_AENOR_empresa_registrada 

Comercial Química Massó, S.A, està plenament compromesa amb la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient, així com amb la millora contínua del nostre servei en tots els àmbits d'actuació.

La certificació UNE-EN-ISO 9001 de diverses de les nostres àrees de negoci no són més que una mostra del compromís i implicació amb la qualitat

La certificació UNE-EN-ISO 14001 de les nostres instal·lacions és una prova més del nostre compromís amb el medi ambient

             

ISO9001:

Comercialització d'excipients, substàncies funcionals, i principis actius destinats a la indústria cosmètica, farmacèutica, insecticides domèstics, veterinària i detergència.

El disseny i desenvolupament de formulacions de productes cosmètics.

Producció i reenvasat d'excipients destinats a la indústria cosmètica.

  ISO 3001 FCR

ISO9001:

Disseny, desenvolupament, producció i comercialització de compostos termoplàstics, polímers i additius

 

ISO9001:

Disseny, desenvolupament, producció i servei post-venda de productes detergents i de desinfecció per ús professional

ISO 9001 SQ   ISO 9001 SQ

ISO9001:

Comercialització d'ingredients, additius i coadjuvants tecnològics per la industria alimentaria.

ISO 9001 ALIMENTACIÓN   IQNET ALIMENTACIÓN

FamiQs:

Codi europeu de bones practiques per al sector de l’alimentació animal (aditius, materies primeres i premescles).

APPCC ALIMENTACIÓN

HACCP:

Comercialització d'ingredients, additius i coadjuvants tecnològics per la industria alimentaria.

APPCC ALIMENTACIÓ

GDPS:

Buenas prácticas de Distribución de principios activos para medicamentos de uso humano conforme a las directrices de la Comisión Europea de fecha 19 de marzo de 2015 (2015/C 95/01).

GDP_AENOR_CERTIFICADO_CQM

EFfCI:

Estándar de certificación GMP (Buenas Prácticas de Fabricación) para ingredientes cosméticos , revisión 2012

 EFfCI

ISO14001:

Fabricació i comercialització de:

  • insecticides, herbicides, fungicides i fertilitzants per ús agrícola i jardineria domèstica
  • Termoplàstics
  • Retardants d'enduriment
  • Vehicles serigràfics
  • Detergència industrial

Comercialització de:

  • Cautxús sintètics, alcohol de poliviníl, isocianats, poliuretans, polímers, EVOH, polipropilè, polietilens, resines, pigments, peròxids i granulats SBR
  • Actius i ingredients alimentaris
  • Colorants tèxtils i productes auxiliars
  • Excipients, substàncies funcionals i principis actius destinats a la indústria cosmètica, farmacèutica, insecticides domèstics, veterinària i detergents
  • Caolins, silicat d'etil i carbonat de bariAdditius del petroli
ISO 14001 CQM   ISO 14001 CQM

ISO14001:

Disseny, desenvolupament i producció de productes detergents i de desinfecció per ús professional.

Comercialització i servei post-venda de productes detergents i de desinfecció per ús professional.

ISO 14001 SQ   ISO 14001 SQ

IATF 16949:2016:

Disseny i fabricació de compostos termoplàstics.

ISO ES IATF16949

RSPO: Certificació de la Cadena de Subministrament
BVC-RSPO-ES100703-2

Per a les seves activitats relatives a: Reembalatge, etiquetatge i emmagatzematge de productes semiacabats per al sector cosmètic i farmacèutic.

   rspo

OEA:

Certificat de Operador Econòmic Autoritzat, en la modalitat de Simplificacions Duaneres, Seguretat i Protecció (AEOF), concedit pel Departament de Duanes e Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT).

Es tracta d’una certificació a nivell comunitari (UE), e inclou a la nostra matriu a Espanya així com  les nostres sucursals de la UE (FR , IT, CZ , PL , HU).

Més informació:  European Customs Information Portal

aeo

Etiqueta acreditativa com a empresa adherida al programa d'acords voluntaris de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic per a la reducció d'emissions de CO2 i gasos d'efecte hivernacle.

castellano cambio climatico