Consumibles, equips i utillatge per a la realització d'Assajos No Destructius.
Distribuïm marques de prestigi, donant servei i suport tècnic i comercial.

Radiografia convencional i digital. A més Comercial Química Massó subministra tot tipus de consumibles per a radiografia industrial; penetrámetres, densitòmetres, marcadors, etc…

Líquids Penetrants, Partícules Magnètiques i Accessoris per a la seva aplicació.

Videoscopis, Fibroscopis flexibles, Boroscopis rígids, Perifèrics

Gamma completa d'equips de raigs X: direccionals i panoràmics o muntats en crawlers.