T. +34 934 952 500
T. +34 934 952 500  |  Fax +34 93 4952 519  | aditivos@cqmasso.com

OIL&GAS

Additius per a carburants, lubrificants i anticongelants

CRU I REFINATGE DE PETROLI  LUBRICANTS, GREIXOS I ANTICONGELANTS NETEJA I DESINFECCIÓ

TRANSFORMACIÓ ELÈCTRICA

  Components per a TRANSFORMADORS  

FLUIDS DIELÈCTRICS

Cookie settings