Per estar presents en sectors considerats de primera necessitat, a COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. hem hagut de seguir a plena activitat durant la primera onada de la pandèmia del Covid, tant en tasques administratives com als nostres magatzems i fàbriques. S’han atès en tot moment les necessitats de clients i de col·laboradors externs, i s’han complert totes les regulacions, tant a nivell europeu i nacional, com a nivell autonòmic i local, seguint d’a prop en tot moment als nostres proveïdors para garantir la no ruptura de la cadena de subministrament.

Per a protegir adequadament al nostre personal i regular la interacció amb l’exterior en el nostre dia a dia amb clients i proveïdors, l’empresa ha adquirit tot tipus de material necessari (termòmetres, mascaretes, gels, desinfectants, separadors plàstics, etc.), segons uns protocols que el nostre servei de prevenció de riscos ha adaptat per fer-los adients a l’entorn de fàbrica, magatzem i oficines, i que se segueixen escrupolosament per evitar en la mesura en que sigui possible que cap persona posi en risc la seva salut a l’entorn de treball.

Aquesta sèrie de mesures ens han permès passar aquests primers mesos de pandèmia amb èxit i ens permeten alhora encarar aquesta segona onada amb optimisme. Seguirem amb la mateixa política i extremarem les precaucions per cuidar-nos entre totes i tenir cura dels diferents mercats en els que participem.