T. +34 934 952 500

La Generalitat de Catalunya va proposar combatre el canvi climàtic a través del Programa d'Acords Voluntaris per a la Reducció de les Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI). Des del seu inici en el 2012, més de 253 organitzacions s'han unit a aquest programa, demostrant el seu compromís amb la sostenibilitat i la reducció de les emissions.

Comercial Química Massó, S.A. va ser una de les primeres organitzacions a adherir-se al programa des dels seus inicis, i la primera dins del sector Químic. Rosana Marín, la responsable de Medi Ambient al grup Massó, ha compartit la seva experiència positiva amb el programa en una entrevista recent. Segons Rosana, el programa ha estat de gran ajuda per entendre i millorar el càlcul de la nostra empremta de carboni any rere any.

El programa proporciona una eina útil per fer un inventari d'emissions detallat i ofereix recomanacions per a noves mesures de reducció, algunes de les quals finalment són implementades dins de la nostra organització.

Des d'aquí animem altres organitzacions a unir-se al programa, perquè el primer pas per reduir és conèixer des d'on partim.
Amb la col·laboració i el compromís contínua d'organitzacions com el grup Massó, el Programa d'Acords Voluntaris fa una contribució significativa a la lluita contra el canvi climàtic.

🌐 https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/index.html

Cookie settings