T. +34 934 952 500

Radiografía:

 • Lletres i números de plom
 • Penetràmetres ASME / ASTM, DIN i EN
 • Xassís rígids i flexibles per a radiografies
 • Marcadors de radiografies
 • Negatoscopis halògens i amb leds
 • Pantalles intensificadores de Plom
 • Radiàmetres
 • Densitòmetres
 • Llums de sala fosca
 • Esparadrap radiològic

Ultrasons

Gel acoplant

Líquids i partícules

 • Línies d'inspecció de líquids i partícules
 • Luxòmetres

Provetes de decantació

Jous magnètics

 • Mesuradors i indicadors de camp magnètic
 • Equips per a detecció de fuites
 • Caixes de buit per a detecció de fuites
 • Dosímetres
 • Patrons de sensibilitat

Cookie settings