Laminats de coure CEM1, FR4, CEM3, FR2,.... s'ofereixen en diferents gruixos i amb configuració de coure monocara o doble cara amb el gruix requerit per la seva aplicació. Subministrem planxes o panells bisellats segons la voluntat del client.

Tot en diferents gruixos, fins i tot flexibles,...

Micres de coure: 35/00, 70/00, 18/18, 35/35, 70/70 i micres per a aplicació de potència.

Podem lliurar planxes en diferents mesures o formats bisellats segons mesures sol·licitades.

kingboard-laminates-group-cqmasso

per més informació visita:
KINGBOARD: www.kblaminates.com