T. +34 934 952 500  |  Fax +34 93 4952 519  | aditivos@cqmasso.com

Neteja i desinfecció

 • Casc de vaixells (Algues, incrustacions salines etc.). 
 • Contaminació d'hidrocarburs 
 • Dipòsits calcaris i sediments carbonosos 
 • Vessaments i abocaments d'hidrocarburs a la mar 
 • Vessaments i abocaments d'hidrocarburs en sòls 
 • Equips i components elèctrics 
 • Rentat de mans 
 • Males olors (neteja de sentines) 
 • Metalls (Ferro, alumini, acer innoxidable) 
 • Brutícies inorgànica en sòls 
 • WC químic
 • Abrillantadors 
 • Descontaminació (Biocides)
 • Desgreixadors
 • Desincrustació 
 • Desoxidants 
 • Dispersants 
 • Neteja 
 • Recuperació de superfícies 
 • Detecció de contaminació en hidrocarburs
 • Bombes dosificadores 
 • Màquines a pressió 
 • Màquines fregadores 
 • ?Neteja On-line de plantes químiques i refineries
 • ?Detecció de contaminació en hidrocarburs