T. +34 934 952 500
T. +34 934 952 500  |  Fax +34 93 4952 519  | aditivos@cqmasso.com

Altres

  • Per plàstics en contacte amb aliments.
  • Per dissolvents hidrocarburs alifàtics de cadena curta tipus isooctà.
  • D’us genèric per a tot tipus de disolvents.
  • MIDEL 7131 ( Ester sintètic - Punt de combustió 316 º C )
  • MIDEL eN ( Ester Natural - Punt de combustió 360 º C )