T. +34 934 952 500


2

En Front els biocides orgànics, els inorgànics presenten avantatges a tenir en compte a l'hora de seleccionar la correcta elecció.

Són productes més segurs (absència de volàtils) amb na resistència a la temperatura sensiblemente superior a les molècules orgàniques. Aquest fet el fa especialment aptes per a productes destinats a estar en contacte amb aliments.

El nostre producte IONPURE, per la seva estructura, garanteix un alliberament del ió plata progressiu sota unes condicions (humitat...) que afavoreixin la proliferació de microorganismes sent així la seva efectivitat máxima.