T. +34 934 952 500

PE

Hyundai EP corporation POLYLINK

Els polietilens (PE) reticulables s'obtenen por la introducció de silans a la cadena polimèrica. Mitjançant extrusió amb silans s'obté el producte comercial PolylinkR ja preparat per a ser reticulat mitjançant un catalitzador.

El PE reticulable és emprat per a la fabricació de tuberia composta (multicapa) de Al, també per a tuberia per a calefacció soterrada, tuberia d'aigua potable i per a cablejat elèctric aillant.

Cookie settings