T. +34 934 952 500

polivinilo

COMERCIAL QUIMICA MASSÓ disposa de Gohsenol –PVOH. Tenim una àmplia gamma de productes derivats de l'alcohol de polivinil amb diferents Graus de polimerització i de saponificació (hidròlisi).

PVOH és aplicable a tot un seguit de processos Industrials que inclouen adhesius, aglutinants, cosmètics, emulsionants, obtención de paper i textils.

PVOH és sovint emprat com a estabilitzant a la dispersió de la polimertizació en suspensió de clorur de vinil monòmer (VCM).